हसाउँदा हसाउँदै राेइन् काउली बुढी ! Nepal idol को जजलाई यसो भनिन् | Kauli Budi | Sandhya budha

CINEPATI TV - हसाउँदा हसाउँदै राेइन् काउली बुढी ! Nepal idol को जजलाई यसो भनिन् | Kauli Budi | Sandhya budha

हसाउँदा हसाउँदै राेइन् काउली बुढी ! Nepal idol को जजलाई यसो भनिन् | Kauli Budi | Sandhya budha - CINEPATI TV

हसाउँदा हसाउँदै राेइन् काउली बुढी ! Nepal idol को जजलाई यसो भनिन् | Kauli Budi | Sandhya budha - The Best Videos

The Best Videos - हसाउँदा हसाउँदै राेइन् काउली बुढी ! Nepal idol को जजलाई यसो भनिन् | Kauli Budi | Sandhya budha
Share to your friends - हसाउँदा हसाउँदै राेइन् काउली बुढी ! Nepal idol को जजलाई यसो भनिन् | Kauli Budi | Sandhya budha
  • Views 255,266 times

CINEPATI TV
  • 3 months ago
For more news and videos Please visit:
Our Website : http://www.cinepati.com/
Our Facebook Page : https://www.facebook.com/cinepatiofficial/

Interviewer - Barsha Basnet
Camera - Ann Zaan

Cinepati TV is authorized to upload this video. Using of this video on other channels without prior permission will be strictly prohibited. (Embedding to the websites is allowed)

यस च्यानल मा रहेका गीत, संगीत तथा Video हरु कपि, Download गरी अन्य Channel मा upload गरेको पाएमा प्रचालित कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनेछ । र सो Channel लाई बन्द गरिदिने छौ ।

यस्तै रमाइला भिडियो हेर्न को लागी हाम्रो यो च्यानल Subscribe गर्न नभुल्नु होला. https://www.youtube.com/channel/UCb1Zz-O1RfB2IEATS8av2Mg