من خودم رفتنیم - هایده ، آلبوم خداحافظ hayedeh

موزیک پاپ قدیمی - من خودم رفتنیم - هایده ، آلبوم خداحافظ hayedeh

من خودم رفتنیم - هایده ، آلبوم خداحافظ hayedeh - موزیک پاپ قدیمی

من خودم رفتنیم - هایده ، آلبوم خداحافظ hayedeh - The Best Videos

The Best Videos - من خودم رفتنیم - هایده ، آلبوم خداحافظ hayedeh
Share to your friends - من خودم رفتنیم - هایده ، آلبوم خداحافظ hayedeh
  • Views 39,503 times

ترانه سرا ( جهانبخش پازوکی )
آهنگ ساز : ( جهانبخش پازوکی)

با غرور بی دلیلت منو آزار نده

به من خسته و بی حوصله . هشدار نده

بذار این سکوت سنگین . به شکستن نرسه

به خودت هم بیش از این زحمت اقرار نده

به خدا . به خدا . من خودم رفتنیم . من خودم رفتنیم

به خدا . به خدا . من خودم رفتنیم

واسه دیگران تو شمعی . واسه من خاموش و غمگین

برای خودی تو دردی . واسه غریبه تسکین

واسه دیگران حقیقت . واسه من عین سرابی

برای همه ستاره . واسه من مثل شهابی

وقت و بی وقت لحظه ها رو به دلم زهر نکن

بیا و این دم آخر صحبت از قهر نکن

به خدا . به خدا . من خودم رفتنیم . من خودم رفتنیم

واسه دیگران تو شمعی . واسه من خاموش و غمگین

برای خودی تو دردی . واسه غریبه تسکین

به خدا . به خدا . من خودم رفتنیم

با غرور بی دلیلت منو آزار نده

به من خسته و بی حوصله . هشدار نده

بذار این سکوت سنگین . به شکستن نرسه

به خودت هم بیش از این زحمت اقرار نده

به خدا . به خدا . من خودم رفتنیم . من خودم رفتنیم

من خودم رفتنیم...