Było... nie minęło Samochód Marszałka Piłsudskiego

Kitsune - Było... nie minęło Samochód Marszałka Piłsudskiego

Było... nie minęło Samochód Marszałka Piłsudskiego - Kitsune

Było... nie minęło Samochód Marszałka Piłsudskiego - The Best Videos

The Best Videos - Było... nie minęło Samochód Marszałka Piłsudskiego
Share to your friends - Było... nie minęło Samochód Marszałka Piłsudskiego
  • Views 19,495 times

Kitsune
  • 10 days ago
Ostatnie dwie dekady to czas kiedy frontalnie wszystkie pokolenia i wszystkie środowiska upominają się o prawdziwy obraz Polski z epoki pomiędzy światowymi wojnami. W programie o jednym z niezwykłych przedsięwzięć, które mają temu służyć. Pracę nad renowacją pojazdu marszałka Piłsudskiego podjął społeczny zespół powołany pod auspicjami Prezydenta RP. Planowane jest opracowanie programu konserwatorskiego po to, by przywrócić ten zabytek do życia.